Träffyta för direktlänk till innehåll

Skicka journalkopia

GIC tar tacksamt emot avidentifierade journalkopior från vårdtillfällen.
Adress: Giftinformationscentralen, Solna Strandväg 21, 171 54 Solna

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Denna databas har utformats för att användas av läkare och ska ses som ett komplement till Giftinformationscentralens telefonrådgivning.

Databasen fokuserar på det praktiskt viktigaste och därför kan mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling saknas. Beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta Giftinformationscentralen!

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns så är det inte heller något behandlingsalternativ).

För innehåll i kombinationspreparat, se vid behov fass.se eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa. Observera att Giftinformationscentralen inte har skrivit överdoseringstexterna på fass.se.