Träffyta för direktlänk till innehåll

Giftinfo – För Läkare

Innehåller riktlinjer för läkare som behandlar patienter med förgiftningstillbud. 

Skicka journalkopia

GIC tar tacksamt emot avidentifierade journalkopior från vårdtillfällen.
Adress: Giftinformationscentralen, Solna Strandväg 21, 171 54 Solna

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till Giftinformationscentralens telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med Giftinformationscentralen vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta Giftinformationscentralen.

Observera! Giftinformationscentralen har inte skrivit överdoseringstexterna du kan läsa på FASS.