Träffyta för direktlänk till innehåll

Tarmsköljning

Tarmsköljning bör övervägas efter överdos av toxiskt preparat i slow-releaseberdedning (t.ex. Cardizem retard). Bör även övervägas när intag skett av stora mängder järn, arsenik, kalium, litium eller andra särskilt toxiska ämnen som binds dåligt till kol.

En polyetylenglykollösning (t.ex. Laxabon eller Movicol) tillförs kontinuerligt per os (2 l/timme till vuxna) tills flödet rektalt är klart och rent. Gör paus efter de första 2 litrarna om inte avföringen kommit igång. Ofta krävs totalt 4-10 liter. Antingen dricker patienten medlet eller så tillförs det via nässond med sängens huvudända höjd cirka 30 grader. Avlyssna regelbundet tarmljud, vid behov kan tarmmotoriken stimuleras med metoklopramid. Ileus och aspirationsrisk är exempel på kontraindikationer. Ring GIC.