Träffyta för direktlänk till innehåll

Tarmsköljning

Tarmsköljning (WBI, Whole Bowel irrigation) bör övervägas efter överdos av toxiskt preparat i slow-releaseberedning (t.ex. Cardizem retard). Bör även övervägas när intag skett av stora mängder järn, litium, kaliumduretter, arsenik eller andra toxiska substanser som ej binds till kol.

Metod:

Polyetylenglykollösningar finns registrerade för tarmrengöring inför
kirurgi och röntgen. Laxabon, Movicol m fl.

Medvetslösa måste intuberas före tarmsköljning påbörjas.

Lösningen ( vatten+ movikol /vatten +laxabon)  tillförs per os eller via ventrikelsond med en takt av ca 2 liter/timme till vuxna och 500 ml/timme till barn (ca 30 ml/kg/timme). Uppdelning i bolusdoser ökar effekten. Gör en paus efter de första 2 litrarna om inte avföringen kommit igång.

Minst 4 liter behövs till vuxna. >10 liter kan behövas. Tillförseln avslutas när flödet rektalt är klart och rent.

Patienten bör vara sittande eller halvsittande. Avlyssna regelbundet tarmljud, för att förbättra tarmmotoriken kan metoklopramid (Primperan) ges. Doseras 10 mg iv till vuxna, 5 mg iv till barn.

Kontraindikationer: Ventrikelretention, tarmperforation, tarmobstruktion, mekanisk eller paralytisk ileus, G-I-blödning, aspirationsrisk.

Observera: Polyetylenglykol kan försämra effekten av medicinskt kol. Om
ett tablettkonglomerat bildats i ventrikeln kan tarmsköljningen bli ineffektiv och gastroskopisk inte
rvention bli nödvändig.

Ring GIC!