Träffyta för direktlänk till innehåll

Behandling vid breddökade QRS

Behandling vid breddökade QRS-komplex hos cirkulatoriskt påverkad patient som överdoserat ett membranstabiliserande preparat.

De vanligaste preparaten med signifikant membranstabiliserande effekt vid överdos är:

TCA, tioridazin, klorokin, kinidin, kinin, disopyramid, flekainid, propafenon, karbamazepin, orfenadrin, dextropropoxifen och kokain.

1. Starta snabbinfusion (10-15 min) av 200 ml (120 mmol) natriumbikarbonat (vuxna). Eventuellt ges mer natriumbikarbonat efter blodgaskontroll, eftersträva BE +5.

2. Vid utebliven förbättring och tilltagande förgiftningsbild, intubera och
hyperventilera med sikte på pH 7,5-7,55.

3. Kvarstår trots detta hjärtpåverkan ges snabbinfusion av hyperton NaCl. 160 mmol NaCl (40 ml infusionskoncentrat 234 mg/ml) sätts till 250 ml fysiologisk koksaltlösning, vilket ger totalt cirka 200 mmol Na. Infusionen ges under ca 20 minuter.