Träffyta för direktlänk till innehåll

För företag

Här kan du läsa om hur företag kan ge Giftinformationscentralen tillgång till information om kemiska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter.

Giftinformationcentralen (GIC) är det organ i Sverige som, enligt EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45, är utsett att ta emot information om innehåll i kemiska produkter som klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter.

Administrativa ärenden

Besvaras måndag-fredag kl 8-16.30 på telefonnummer 010-456 6750
E-post: giftinformation@gic.se

Adress

Giftinformation
Solna Strandväg 21
171 54 Solna