Träffyta för direktlänk till innehåll

Kräkningsprovokation

Ipekakuana (Kräksirap). Används enbart i några av de få fall där behandling med medicinskt kol inte är tillämpbar. Dosering: 10 ml till barn under 1 år. 15 ml till barn 1-5 år. 30 ml till större barn och vuxna. Effekten inträder vanligen inom 20-30 minuter. RING GIC.

Kräkningsprovokation är kontraindicerad efter förtäring av frätande ämnen och petroleumprodukter, liksom då patienten är allmänpåverkad eller då risk för kramper föreligger.

Gastroskopi kan vara av värde i vissa speciella situationer. RING GIC.