Träffyta för direktlänk till innehåll

Ventrikelsköljning

För att vara effektiv bör ventrikelsköljning ske inom 1 timme
för flytande beredningar och inom 2 timmar för tabletter och fasta beredningar.

Ventrikelsonden skall vara grov. På små barn är det svårt att använda en tillräckligt grov sond för att evakueringen ska bli effektiv.

Medvetslösa patienter intuberas först för att minimera risken för aspiration.

Patienten placeras i vänster sidoläge med sänkt huvudända för att minska risken för aspiration och även för att motverka nedsköljning av giftet till tunntarmen. Först görs uppsugning av maginnehållet, varefter sköljning sker med tempererad vätska, i portioner om cirka 2,5 dl (vuxna) tills sköljvätskan är klar. Hos vuxna kan man skölja med tempererat kranvatten annars används isoton koksaltlösning. Generellt gäller att man skall få samma mängd i utbyte som den instillerade. Efter avslutad sköljning rensugs munhåla och svalg noggrant. Sköljningen avslutas vanligen med att kol tillförs.