Träffyta för direktlänk till innehåll

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Vid förtäring

 • Ge lite dryck, men bara om personen är vid fullt medvetande.
 • Om ett frätande ämne svalts är det viktigt att omedelbart skölja ur munnen och ge lite dryck. Framkalla inte kräkning.
 • Om en petroleumprodukt (t.ex. tändvätska eller bensin) svalts ska man inte framkalla kräkning. Drick om möjligt lite grädde. Uppsök sjukhus vid kraftig hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet.
 • Ring vid behov Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.
 • Ring alltid Giftinformation vid misstanke om förgiftning med läkemedel.

Vid ögonstänk

 • Skölj omedelbart med rinnande vatten under minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär så att sköljningen blir effektiv.
 • Kontakta läkare om besvär kvarstår.
 • Frätande ämne (t.ex. kaustik soda, lut, propplösare, syror) innebär risk för allvarlig skada. Skölj omedelbart under minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transporten till sjukhus/läkare.
 • Ring Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.

Vid hudkontakt

 • Spola omedelbart och rikligt med rinnande vatten.
 • Tvätta med tvål och vatten.
 • Tag av nedspillda kläder.
 • Ring Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.

Vid inandning

 • Avbryt exponeringen och se till att få frisk luft.
 • Efter inandning av vissa giftiga/retande gaser eller ångor kan det vara viktigt att ta det lugnt och undvika kroppsansträngning.
 • Ring Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.

Om någon blivit biten

 • Lugna den bitne, som kan vara rädd och orolig.
 • Vila och håll den bitna kroppsdelen stilla.
 • Lämna bettstället helt i fred.
 • Ring 112 och begär Giftinformation för råd.

Vid geting-, bi- eller humlestick:

 • Avlägsna eventuell gadd.
 • Smärta och svullnad på stickstället kan lindras effektivt genom att fukta huden och gnida in en tablett med acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Treo) eller ibuprofen (Alindrin, Ibumetin, Ipren) på stickstället. Tvätta bort när symtomen klingat av.
 • Besvären kan också lindras genom att kyla med is eller att gnida in lite kortisonkräm på stickstället.

Uppsök sjukhus/läkare:

 • Vid allmänpåverkan (t ex slöhet, ansiktssvullnad, andningsbesvär).
 • Om du tidigare reagerat med överkänslighet vid geting- bi- eller humlestick.
 • Vid stick i munhåla och svalg.
 • Vid stick i ögat.
 • Om småbarn eller äldre får många stick samtidigt.