Träffyta för direktlänk till innehåll

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Vid förtäring

 • Ge lite dryck, men bara om personen är vid fullt medvetande.
 • Om ett frätande ämne svalts är det viktigt att omedelbart skölja ur munnen och ge lite dryck. Framkalla inte kräkning.
 • Om en petroleumprodukt (t.ex. tändvätska eller bensin) svalts ska man inte framkalla kräkning. Drick om möjligt lite grädde. Uppsök sjukhus vid kraftig hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet.
 • Ring vid behov Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.
 • Ring alltid Giftinformation vid misstanke om förgiftning med läkemedel.

Vid ögonstänk

 • Skölj omedelbart med rinnande vatten under minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär så att sköljningen blir effektiv.
 • Kontakta läkare om besvär kvarstår.
 • Frätande ämne (t.ex. kaustik soda, lut, propplösare, syror) innebär risk för allvarlig skada. Skölj omedelbart under minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transporten till sjukhus/läkare.
 • Ring Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.

Vid hudkontakt

 • Spola omedelbart och rikligt med rinnande vatten.
 • Tvätta med tvål och vatten.
 • Tag av nedspillda kläder.
 • Ring Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.

Vid inandning

 • Avbryt exponeringen och se till att få frisk luft.
 • Efter inandning av vissa giftiga/retande gaser eller ångor kan det vara viktigt att ta det lugnt och undvika kroppsansträngning.
 • Ring Giftinformation för ytterligare råd om vad som behöver göras.