Träffyta för direktlänk till innehåll

Vasospasm (svår) orsakad av förgiftning

Vasospasm i samband med förgiftning kan vara behandlingsresistent och olika parallella regimer kan behövas.

I lindriga fall kan kalciumflödeshämmare (t ex nifedipin) eller ACE-hämmare (t ex kaptopril) peroralt vara tillräckligt. Vid uttalad ischemi ges nitroglycerininfusion iv. Dosering:0,5-10 µg/kg/min.

Licensmedlet Nitroprussid intravenöst alternativt intraarteriellt kan även
ges. Dosering: 0,3-10 µg/kg/min iv.

Man kan också pröva alfablockeraren fentolamin intravenöst eller intraarteriellt, finns som licenspreparat (Regitin), dosering 1-10 mg iv eller im.

Infusion av Iloprostrometamol (Ilomedin) kan övervägas. Dosering: 0,5-2 ng/kg/min.