Träffyta för direktlänk till innehåll

Vid akut förgiftning

Ring 112 och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall - dygnet runt
Från utlandet: +46 10 456 6700

Sjukvårdens telefonnummer: se Giftinfo - För läkare

Övriga ärenden

Allmänna/förebyggande frågor om akuta förgiftningar: 010-456 6700 - vardagar kl 9-17

Administrativa ärenden: 010-456 6750 - vardagar kl 8-16.30

Övriga kontaktuppgifter

Adress: Giftinformationscentralen Solna Strandväg 21 171 54 SOLNA

Fax: 08-327584

E-post: Administrativa ärenden: giftinformation@gic.se
Tekniska frågor om webbplatsen: webmaster@gic.se

OBS: Vi har inte möjlighet att besvara frågor om förgiftningar via e-post/fax/brev. Det går inte heller att sms:a till oss. Alla frågor om förgiftningar hänvisas till något av våra telefonnummer.

Hantering av inkommen post

I princip blir all post till Giftinformationscentralen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande. Det gäller dock inte uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.
Läs mera under Behandling av personuppgifter på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare