Kontakta oss

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt.

Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall - dygnet runt.
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras vardagar kl 9-17.

Från utlandet: +46 10 456 6700

Sjukvårdens telefonnummer se Giftinfo - För läkare 


Frågor om förgiftningar hos djur besvaras i mån av tid,
alla dagar kl 9-19.

Administrativa ärenden: 010-456 6750 vardagar kl 8-16.30

Adress: Giftinformationscentralen 171 76 STOCKHOLM

Fax 08-327584

E-post: Administrativa ärenden: giftinformation@gic.se
Tekniska frågor om hemsidan: webmaster@gic.se

OBS: Vi har inte möjlighet att besvara frågor om förgiftningar via e-post/fax/brev. Alla frågor om förgiftningar hänvisas till något av våra telefonnummer.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19