Träffyta för direktlänk till innehåll

Publikationer från Giftinformationscentralen

Här hittar du publikationer om förgiftningar som du antingen kan beställa eller ladda ned direkt.


Varning för frätande propplösare

Informationsblad från Giftinformationscentralen, Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket om riskerna med frätande propplösare. Broschyren innehåller bland annat tips för att förebygga stopp i avloppet och andra alternativ för avloppsrengöring samt råd för första hjälpen om olyckan är framme.

Ladda ner broschyren här

 

 

 

Råd vid förgiftningstillbud

Affischen listar produkter/kemikalier i alfabetisk ordning. I listan ingår de i hemmet vanligast förekommande kemiska produkterna, både farliga och ofarliga. Efter varje produkt står en siffra som hänvisar till rätt åtgärd.

Affischen kan köpas från Gothia Fortbildning 
Tfn 08-462 26 70
Gothia fortbildning

 
 

Ett ögonblicks verk

Förgiftningstillbud bland barn - Råd från Giftinformationscentralen

Broschyr med kortfattad information om läkemedel, kemiska produkter, växter, svampar, tobak, geting- och bistick, huggormsbett m.m. samt information om hur förgiftningsolyckor kan förebyggas.

Broschyren kan köpas från Gothia Fortbildning
Tfn 08-462 26 70
Gothia fortbildning

  


De farligaste giftsvamparna i Sverige

Information och bilder på giftsvampar på över 30 olika språk.
Ladda ner broschyren här

 

 

 
 

 

Informationsbroschyr

Bild på folder
Broschyr på olika språk om Giftinformationscentralen som framförallt riktar sig till barnavårdscentraler och småbarnsföräldrar.

Ladda ner broschyren här

 

 

    

Faktablad lustgas

Bild på folder

Informationsblad om lustgas riktad till dig som vuxen. Broschyren innehåller information om riskerna med att berusa sig på lustgas.

Ladda ner faktablad här
Broschyr om lustgas på olika språk.

 

Affisch lustgas

Bild på folder
Tryckbar affisch om lustgas till dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna.

Ladda ner affischen här

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare