Träffyta för direktlänk till innehåll

Dialysbehandling

Vid ett fåtal förgiftningstyper är dialysbehandling indicerad i syfte att
påskynda eliminationen av giftet och dess metaboliter. De vanligaste
indikationerna i Sverige är svåra förgiftningar med metanol, etylenglykol,
litium, metformin, valproat, karbamazepin och salicylat.

Klassisk hemodialys (IHD) har uppskattningsvis 3-4 ggr högre effektivitet per tidsenhet jämfört med nyare versioner av kontinuerlig dialys (CRRT). Möjlighet finns att optimera eliminationshastigheten via CRRT, RING GIC

Individuella kliniska faktorer och lokala omständigheter avgör det slutgiltiga valet av dialysmetod.