Träffyta för direktlänk till innehåll
Solig strand

Sommar

Johnér

Sommaren är här!

Under sommar och höst är det högsäsong på Giftinformationscentralen. Vi får många frågor om barn som smakat på somriga saker som växter, bär, solskyddsmedel och såpbubblelösning. Brännmaneter, giftalger och fjärsingar kan dyka upp i havet. Huggormsbett kan ge allvarliga symtom. Många lägger ut myrdosor eller andra bekämpningsmedel i hus och trädgård. Vi får också många frågor om poolkemikalier. Ett exempel är när någon fått hosta eller andningsbesvär efter att ha öppnat locket på en förpackning med klortabletter.

Ett tips är att titta på sidan Mycket giftiga växter  där du kan se bilder på många av de giftigaste växterna som finns i trädgårdar och i naturen.

Bilder på bär kan också vara en användbar sida om ett barn har smakat på okända bär. En tumregel är dock att mindre än fem röda bär inte innebär risk för förgiftning!

Även om svampar främst hör hösten till så dyker det upp några, framför allt i gräsmattan redan under försommaren. Men de allra giftigaste kommer oftast först under andra halvan av sommaren och på hösten.