Träffyta för direktlänk till innehåll

Alger

Allmänt

Algblomning orsakas av encelliga mikroorganismer som framför allt finns i sött eller bräckt vatten. Ofta rör det sig om cyanobakterier, som tidigare kallades blågröna alger. Under vissa förhållanden som värme, lugnt vatten och god tillgång till näringsämnen kan det bli masstillväxt som man brukar kalla för algblomning. Merparten av algblomningarna är ofarliga men en del består av arter som kan producera alggifter. Symtomen efter bad kommer vanligen inom några timmar och varar i något eller några dygn. Det är mycket sällan man behöver uppsöka sjukvård efter att ha badat i eller svalt ner algbemängt vatten.

Symtom som kan förekomma efter bad

Diarré, illamående, kräkningar, feber. Muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk. Irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, ögonirritation samt hudutslag som kan klia. Även om det är mycket ovanligt så finns det en viss risk för lindrig leverpåverkan, men bara om kraftigt (alltså synligt) alg­bemängt vatten nedsvalts i stora mängder.

Åtgärd (gäller både vuxna och barn):

  • Om man badat i alg­bemängt vatten ska man duscha och tvätta sig med tvål och vatten.

  • Om man råkat svälja ner algbemängt vatten och enbart har måttliga symtom kan man avvakta hemma.

  • Har man svalt ner större mängder (mer än några kallsupar) och har uttalade symtom bör man ringa Giftinformation.

  • Vid ögonirritation: skölj ögonen med vatten.

 

Utbredning

På länsstyrelsens webbsidor finns aktuell information om algernas utbredning i Östersjön, Bottniska viken samt Västerhavet - se länkarna.

På Havs- och vattenmyndighetens webbsida hittar du den senaste informationen om badvattnet vid de badplatser som finns i din kommun. Du kan också kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

 

 

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare