Träffyta för direktlänk till innehåll

Fjärsing

En fjärsing simmar nära havsbotten.

Fjärsing (Trachinus draco)

© Biopix IN Nielsen

Fjärsingen är vanlig längs västkusten men förekommer också i södra Östersjön. Den lever under sommartid på grunt vatten, ofta nerbäddad i bottensanden. Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Giftinjektionen utlöses automatiskt i försvarssyfte vid beröring av fisken. Därefter fylls aktuell gifttagg omedelbart på igen. Även döda fiskar har gift i taggarna. Olyckstillbud inträffar oftast i samband med att fisken avlägsnas ur nät men det händer också att badande råkar trampa på fisken. 

Symtom

Man får främst en lokalreaktion med omedelbar intensiv smärta, svullnad och missfärgning av huden. Smärtan kan kvarstå i ett dygn om den inte behandlas. Svullnaden kan kvarstå i veckor och i enstaka fall i månader. Också allmänna symtom som huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar och illamående förekommer. Bakteriell infektion kan ses som komplikation.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Vid stick av fjärsing

 • Sänk snarast ner angripen kroppsdel i så varmt vatten som man tål (40-45º C) i 30-60 minuter eller tills smärtlindring uppnås. Testa temperaturen på oskadad kroppsdel först.
 • Försök avlägsna eventuella rester av gifttaggen. Lämna i övrigt den angripna kroppsdelen i fred. Håll såret rent.
 • Uppsök sjukhus/läkare:
   - Om effektiv smärtlindring ej uppnås.
   - Vid behov av hjälp att avlägsna rester av gifttaggen.
   - Vid allmänpåverkan.
   - Vid tecken på infektion. Ibland behöver skadad vävnad avlägsnas kirurgiskt.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare