Träffyta för direktlänk till innehåll

Geting och bistick

Geting som flyger intill en glasflaska.

© Copyright Naturbild AB/Anders Modig/Johnér

Symtom

Reaktionen på stick av geting eller bi är i regel endast lokal och yttrar sig som brännande smärta, svullnad, rodnad och klåda på stickstället. Svullnad efter stick i munhåla eller svalg kan dock innebära risk för kvävning.

Vissa personer kan reagera med allmänpåverkan som illamående, matthet, ansiktssvullnad, klåda, utslag, blodtrycksfall och andningsbesvär. En sådan allmänpåverkan kan komma snabbt och beror på en allergisk reaktion. Många stick samtidigt kan ge liknande symtom.

Humlor sticker mer sällan men kan ge samma symtom, dock vanligen av lindrigare karaktär.

Tänk på

  • att om man fått en allergisk reaktion i samband med geting- bi- eller humlestick är det lämpligt att tala med en läkare om eventuella mediciner att ha till hands om man skulle bli stucken igen.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Vid geting-, bi- eller humlestick:

  • Avlägsna eventuell gadd.
  • Den lokala reaktionen kan lindras effektivt genom att fukta huden och gnida in en tablett med acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Treo) eller ibuprofen (Alindrin, Ibumetin, Ipren) på stickstället. Tvätta bort när symtomen klingat av.
  • Besvären kan också lindras genom att kyla med is eller att gnida in lite kortisonkräm på stickstället.

Uppsök sjukhus/läkare:

  • Vid tecken på allmänpåverkan.
  • Om du tidigare reagerat med överkänslighet vid geting- bi- eller humlestick.
  • Vid stick i munhåla och svalg.
  • Vid stick i ögat.
  • Om småbarn eller äldre får många stick samtidigt.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare