Träffyta för direktlänk till innehåll

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är indelade i tre behörighetsklasser, 1-3. Det är bara klass 3-produkter som får köpas och användas av allmänheten. De är vanligen relativt ofarliga om ett barn får i sig en liten mängd. Petroleumprodukter kan ingå.

Tips!

Bekämpningsmedel är märkta med ett fyrsiffrigt registreringsnummer. Ha gärna förpackningen med numret till hands när du ringer för snabbare rådgivning.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten, tvätta därefter med tvål och vatten.

Vid inandning

  • Frisk luft.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare