Träffyta för direktlänk till innehåll

Manet

En manet som ligger strax under en stilla havsyta.

Brännmanet

© Matton Collection/Johnér

Maneter tillhör nässeldjuren. De är försedda med särskilda små blåsor, så kallade nässelceller. Dessa finns på manetens tentakler (trådar) samt på munarmarna som sitter på manetens undersida. Efter beröring sker toxinutsläpp från nässelcellerna genom en liten hullingförsedd tråd som fastnar i huden.

Längs västkusten ner till Skåne förekommer öronmanet, röd och blå brännmanet under sommaren. Kompassmanet och lungmanet kommer ibland in till kusten senare under sommaren-hösten. Öronmaneten förekommer också i Östersjön.

Symtom

Röd och blå brännmanet men även kompassmanet är arter som har tillräckligt kraftiga nässelceller för att brännas. De ger så gott som alltid enbart lokala symtom. I ett fåtal fall kan dock generell stickande klåda tillstöta efter någon halvtimme. Får man bränntrådar i ögonen ger det rodnad och svullnad, ibland även ytliga skador. Öronmanet och lungmanet ger inga eller endast lätta besvär.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon bränts i ögat

  • Skölj omedelbart ögonen med vatten under minst 5 minuter.
  • Kontakta sjukhus/läkare.

Om någon blivit bränd av en manet

  • Skölj huden med rikliga mängder vatten, saltvatten går bra.
  • Skrapa försiktigt bort eventuella kvarvarande tentakler. Gnugga inte eftersom detta kan utlösa intakta nässelceller. Ett styvt föremål med inte alltför vassa kanter kan användas, till exempel ett kreditkort. Rakning med raklödder och hyvel är mycket effektivt.
  • Kortisonkräm kan vid behov smörjas in lokalt.
  • Som smärtlindring kan man också pröva att sänka ner angripen kroppsdel i så varm vatten som man tål (40-45º C). Testa temperaturen på oskadad kroppsdel först.
  • Vid mycket uttalade lokala besvär eller vid generell klåda kan vårdcentral eller sjukhus behöva uppsökas.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare