Träffyta för direktlänk till innehåll

Huggormsbett

Ihopringlad huggorm.

© Matton Collection/Johnér

Årligen vårdas cirka 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och av dem får 20-30% måttliga till allvarliga symtom. Reaktionen efter huggormsbett varierar dock kraftigt beroende på mängd injicerat gift och även "torra" bett utan giftinjektion förekommer. 

Symtom

Vanligen ser man två små bettmärken med 6-9 mm mellanrum. Om en huggorm injicerar gift medför det i de flesta fall smärta och senare en blåaktig svullnad kring bettstället. I allvarliga fall kan man redan tidigt bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående och kräkningar, diarré, buksmärtor, andningssvårigheter, blodtrycksfall, hjärtpåverkan och sänkt medvetandegrad. Svullnaden och missfärgningen kan spridas och omfatta hela den bitna kroppsdelen och också delar av bålen. I regel klingar svullnaden av inom ett par veckor men kvarstående eller återkommande besvär kan förekomma.

Tänk på

  • att lämpliga skor eller stövlar kan skydda mot ormbett. De flesta blir bitna i foten eller ankeln.
  • att aldrig plocka upp ormar.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon blivit biten

  • Lugna den bitne, som kan vara rädd och orolig.
  • Vila och håll den bitna kroppsdelen stilla.
  • Lämna bettstället helt i fred.
  • Ring 112 och begär Giftinformation för råd.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare