Träffyta för direktlänk till innehåll

Idegran

Taxus baccata

Växten är giftig. Innehåller bl.a. taxin samt en irriterande olja. Det röda fruktköttet är ofarligt. Förtäring av barr och söndertuggade frön innebär förgiftningsrisk. Allvarliga förgiftningar är dock ovanliga hos människa.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). I allvarliga fall eventuellt även hjärt- andnings- och medvetandepåverkan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om växtdelar eller mer än 5 bär förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare