Träffyta för direktlänk till innehåll

Liljekonvalj

Convallaria majalis

Växten är giftig. Speciellt blommor och blad innehåller ämnen som är irriterande och som kan påverka hjärtat. Allvarliga förgiftningar är dock ovanliga. Att dricka av blomvattnet är ofarligt.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). I allvarliga fall eventuellt även hjärtrytmrubbningar.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.
  • Om mer än 5 bär, blomklockor eller andra växtdelar förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare