Träffyta för direktlänk till innehåll

Brännässla

Urtica dioica

Blad och stjälk är försedda med brännhår som står i direkt förbindelse med en liten giftblåsa. Mycket unga exemplar och torkade växtdelar bränner nästan inte alls.

Symtom vid hudkontakt: Brännande, stickande och pirrande känsla i huden. Rodnad och blåsor.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått växtsaft på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.
  • Den lokala reaktionen kan lindras genom att fukta huden och gnida in en tablett med acetylsalicylsyra (t.ex. Aspirin, Bamyl) eller ibuprofen (Ibumetin, Ipren).
  • Tvätta bort när symtomen klingat av.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare