Träffyta för direktlänk till innehåll

Brännässla

Urtica dioica

Blad och stjälk är försedda med brännhår som står i direkt förbindelse med en liten giftblåsa. Mycket unga exemplar och torkade växtdelar bränner nästan inte alls.

Symtom vid hudkontakt: Brännande, stickande och pirrande känsla i huden. Rodnad och blåsor.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått växtsaft på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.
  • Den lokala reaktionen kan lindras genom att fukta huden och gnida in en tablett med acetylsalicylsyra (t.ex. Aspirin, Bamyl) eller ibuprofen (Ibumetin, Ipren).
  • Tvätta bort när symtomen klingat av.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Informationen och råden gäller endast för människa. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Listan omfattar över 300 växter.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare