Produkt Substans
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent
Parlodel, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Pravidel®, Kapsel, hård 5 mg Bromokriptinmesylat
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Budesonide Teva Pharma, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos Budesonid
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolen
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin
Diazepam CF, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam
Diazepam-Lipuro, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/2 ml Diazepam
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA)
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Rogitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Antidotum Thallii-Heyl®, Kapsel, hård 500 mg Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Radiogardase-Cs, Kapsel, hård 500 mg Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Fomepizole Injection, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g/ml Fomepizol
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K)
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid
Voraxaze BTG, Pulver till injektionsvätska, lösning 1000 Enheter Glukarpidas
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 %
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Abcur, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin DAK, Resoriblett, sublingual 0,50 mg Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Karo Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Suscard®, Buckaltablett 5 mg Glyceryltrinitrat
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Ocplex, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Polyvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea), Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana
Miacalcic, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin
Ditripentat-Heyl (DTPA), Injektionsvätska, lösning 1000 mg/5 ml Kalcium-dietylentriaminpentaacetat (Ca-DTPA)
Calcium folinate Sandoz, Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Kalciumfolinat STADA, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calcium-Sandoz®, Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml Kalciumglubionat
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Calcium Gluconate Injection 10 %, Injektionsvätska, lösning 95 mg/ml Kalciumglukonat
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 10 % Kalciumglukonat
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
H-F Antidote gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 500 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Calvive 1000, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktoglukonat
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol
Kolsuspension, Oral suspension 150 mg/ml Medicinskt kol
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat
Natriumthiosulfat, Infusionsvätska, lösning 25 % Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat AB Unimedic, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat APL, Infusionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Lokelma, Pulver till oral suspension 10 g Natriumzirkoniumcyklosilikat
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 100 mikrogram oktreotid.
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Oktreotid SUN, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Olanzapine Glenmark Europe, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin
Zyprexa® Velotab, Frystorkad tablett 5 mg Olanzapin
Oxibuprokain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) Oxibuprokainhydroklorid
Metalcaptase, Enterotablett 300 mg Penicillamin
Protamine sulphate LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protaminsulfat Ebb, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6)
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 6 mg Rivastigmin
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin
Rivastigmin Stada, Kapsel, hård 1,5 mg Rivastigmin
Rivastigmine Sandoz, Oral lösning 2 mg/ml Rivastigmin
Rivastigmine Sandoz, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin
Ventoline®, Lösning för nebulisator 1 mg/ml Salbutamol
Ventoline®, Lösning för nebulisator 2 mg/ml Salbutamol
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid
Zink-Trinatrium-Pentetat (Zn-DTPA), Injektionsvätska, lösning 1055 mg/5 ml Zink trinatrium pentetat (Zn-DTPA)