Produkt Substans
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent
Parlodel, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Pravidel®, Kapsel, hård 5 mg Bromokriptinmesylat
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Budesonid Arrow, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Budesonide Teva Pharma, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,25 mg/ml Budesonid
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos Budesonid
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium
Dantrolen i.v., Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA)
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)
Etanol APL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 99,5 % v/v Etanol
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol
Phentolamine Mesylate, Frystorkat pulver till injektionsvätska, lösning 5 mg Fentolamin
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Rogitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Antidotum Thallii-Heyl®, Kapsel, hård 500 mg Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Radiogardase-Cs, Kapsel, hård 0,5 g Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil B. Braun, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil Hameln, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Fomepizole Injection, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g/ml Fomepizol
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K)
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid
Voraxaze BTG, Pulver till injektionsvätska, lösning 1000 Enheter Glukarpidas
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 %
Glukos APL, Injektionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 %
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Abcur, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin BioPhausia, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin BioPhausia, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Meda, Resoriblett, sublingual 0,5 mg Glyceryltrinitrat
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Nitromex®, Resoriblett, sublingual 0,5 mg Glyceryltrinitrat
Suscard®, Buckaltablett 5 mg Glyceryltrinitrat
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Ocplex, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Black Snake Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Brown Snake Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Death Adder Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
European Viper Venom Antiserum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Taipan Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Tiger Snake Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin
Ditripentat-Heyl (DTPA), Injektionsvätska, lösning 1 g Kalcium-dietylentriaminpentaacetat (Ca-DTPA)
Calcium folinate Sandoz, Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calciumfolinat Ebewe, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calcium-Sandoz®, Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml Kalciumglubionat
Calcium Gluconate Injection 10 %, Injektionsvätska, lösning 95 mg/ml Kalciumglukonat
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
H-F Antidote Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 500 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Första hjälpen - senapsgas, Puder Klorkalk + magnesiumoxid
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol
Kolsuspension, Oral suspension 150 mg/ml Medicinskt kol
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat
Natriumthiosulfat, Infusionsvätska, lösning 25 % Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat AB Unimedic, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat APL, Infusionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidaceat
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidaceat
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Oxibuprokain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) Oxibuprokainhydroklorid
Metalcaptase, Tablett 300 mg Penicillamin
Protamine sulphate LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protaminsulfat Ebb, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6)
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid
Ventoline®, Lösning för nebulisator 2 mg/ml Salbutamol
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid
Zink-Trinatrium-Pentetat (Zn-DTPA), Injektionsvätska, lösning 211 mg/ml Zink trinatrium pentetat (Zn-DTPA)