Suscard®

Produktnamn:
Suscard®
Substans:
Glyceryltrinitrat
Användning som antidot:

Blodtryckssänkande och kärlvidgande.

Läkemedelsform:
Buckaltablett
Styrka:
5 mg
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Adrenalin, Ergotamin, Fenylpropanolamin, Klonidin, Metylfenidat, MAO-hämmare, Modafinil, Sumatriptan, Triptaner

Företag:
Evolan Pharma AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
19860613000037
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Glasburk, 30 buckaltabletter 1 Ja Ingen särskild temperaturbegränsning 095695
Glasburk, 100 buckaltabletter Ingen särskild temperaturbegränsning 389080

Denna antidot finns inte i lager på sjukhus.