Viperfav

Produktnamn:
Viperfav
Substans:
Immunserum mot huggormsgift
Användning som antidot:

Vid bett av Europeiska huggormar: Vipera berus (huggorm). V. ammodytes (sandvipera), V. aspis (aspishuggorm).

Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Huggorm, Ormbett.

Licens fordras.

Lagerhålls på akutsjukhus.

Vid akut behov av ytterligare serum kan det beställas från apoteket C W Scheele i Stockholm tfn 010-447 61 00.

 

 

Företag:
MicroPharm Ltd (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20131010000651
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
4 ml 2 Ja

Denna antidot finns inte i lager på sjukhus.