Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml

Produktnamn:
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml
Substans:
Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)
Användning som antidot:

Vid förgiftning med arsenikföreningar, bly, guldpreparat, kopparföreningar, kvicksilver samt oorganiska kvicksilverföreningar.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Arsenik, Kopparföreningar, Kvicksilver, Bly.

Licens erfordras.

Lagerhållningen kan med fördel samordnas med närliggande sjukhus.

Vid akuta förgiftningar kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112).

Vid behov av antidoten från nationellt beredskapslager kontakta Socialstyrelsen, tjänsteman i beredskap (TiB) 0771-800 900.

Företag:
Heyl, Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603015027
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
5 x 5 ml 2 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Falu lasarett Falun Akuten 2 5 x 5 ml
Gävle sjukhus Gävle Serviceförråd plan 7 2 5 x 5 ml
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg Akuten 4 5 x 5 ml
Hallands sjukhus Halmstad Halmstad Akutmott, antidotskåp 4 5 x 5 ml
Helsingborgs lasarett Helsingborg Akutmottagning - Antidotförråd 3 5 x 5 ml
Hudiksvalls sjukhus Hudiksvall IVA - Antidotlåda 2 5 x 5 ml
Länssjukhuset Ryhov Jönköping Akutmott 2 5 x 5 ml
Blekingesjukhuset, Karlshamn Karlshamn Akutavdelning 1 5 x 5 ml
Centralsjukhuset Kristianstad Kristianstad Akuten 3 5 x 5 ml
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund Akutavd. o Intermediärvård 2 5 x 5 ml
Skånes universitetssjukhus, Malmö Malmö Akutmott. Grönt, Gult, Rött LMF 2 5 x 5 ml
Vrinnevisjukhuset Norrköping IVA Antidotförråd 2 5 x 5 ml
Piteå sjukhus Piteå IVAK 1 5 x 5 ml
Skellefteå lasarett Skellefteå Akuten 2 5 x 5 ml
Sollefteå sjukhus Sollefteå IVA antidotskåp 2 5 x 5 ml
Apoteket C W Scheele Stockholm Rumstemperatur 2 5 x 5 ml
Karolinska Universitessjukhuset, Huddinge Stockholm Vuxenakuten, LMA läkemedelsrum Medicin 2 5 x 5 ml
Nationellt beredskapslager Stockholm Vid behov av aktuellt läkemedel kontakta Socialstyrelsen 0771-800 900 1 5 x 5 ml
Sunderby sjukhus Sunderbyn Akuten 3 5 x 5 ml
Sundsvall sjukhus Sundsvall IVA 2 5 x 5 ml
Norrlands Universitetssjukhus Umeå Umeå Akuten 2 5 x 5 ml
Visby lasarett Visby IVA antidotskåp 2 5 x 5 ml
Västmanlands sjukhus, Västerås Västerås Antidotförrådet 2 5 x 5 ml
Centrallasarettet i Växjö Växjö Akuten 2 5 x 5 ml
Universitetssjukhuset Örebro Örebro Akuten 6 5 x 5 ml
Örnsköldsviks sjukhus Örnsköldsvik IVA antidotskåp 2 5 x 5 ml
Östersunds sjukhus Östersund Akuten 2 5 x 5 ml