Produkt Substans
Zyprexa® Velotab, Frystorkad tablett 5 mg Olanzapin
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin
Zink-Trinatrium-Pentetat (Zn-DTPA), Injektionsvätska, lösning 211 mg/ml Zink trinatrium pentetat (Zn-DTPA)
Voraxaze BTG, Pulver till injektionsvätska, lösning 1000 Enheter Glukarpidas
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift
Ventoline®, Lösning för nebulisator 1 mg/ml Salbutamol
Ventoline®, Lösning för nebulisator 2 mg/ml Salbutamol
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim
Tiger Snake Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid
Taipan Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Suscard®, Buckaltablett 5 mg Glyceryltrinitrat
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA)
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Rogitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin
Radiogardase-Cs, Kapsel, hård 0,5 g Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6)
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos Budesonid
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,25 mg/ml Budesonid
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protaminsulfat Ebb, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protamine sulphate LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab
Pravidel®, Kapsel, hård 5 mg Bromokriptinmesylat
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin
Parlodel, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Oxibuprokain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) Oxibuprokainhydroklorid
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Olanzapine Glenmark Europe, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidaceat
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidaceat
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Ocplex, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Karo Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin DAK, Resoriblett, sublingual 0,50 mg Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Abcur, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat APL, Infusionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat AB Unimedic, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumthiosulfat, Infusionsvätska, lösning 25 % Natriumtiosulfat
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid
Metalcaptase, Enterotablett 300 mg Penicillamin
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K)
Kolsuspension, Oral suspension 150 mg/ml Medicinskt kol
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
H-F Antidote gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol
Glukos APL, Injektionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 %
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 %
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol
Fomepizole Injection, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g/ml Fomepizol
Flumazenil hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil B. Braun, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
European Viper Venom Antiserum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Etanol APL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 99,5 % v/v Etanol
Ditripentat-Heyl (DTPA), Injektionsvätska, lösning 1 g Kalcium-dietylentriaminpentaacetat (Ca-DTPA)
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin
Death Adder Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Calcium-Sandoz®, Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml Kalciumglubionat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 500 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calciumfolinat Ebewe, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calcium Gluconate Injection 10 %, Injektionsvätska, lösning 95 mg/ml Kalciumglukonat
Calcium folinate Sandoz, Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Budesonide Teva Pharma, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Budesonid Arrow, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Brown Snake Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat
Black Snake Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Antidotum Thallii-Heyl®, Kapsel, hård 500 mg Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein