Produkt Substans
Zyprexa® Velotab, Frystorkad tablett 5 mg Olanzapin
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin
Zink-Trinatrium-Pentetat (Zn-DTPA), Injektionsvätska, lösning 1055 mg/5 ml Zink trinatrium pentetat (Zn-DTPA)
Voraxaze BTG, Pulver till injektionsvätska, lösning 1000 Enheter Glukarpidas
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift
Ventoline®, Lösning för nebulisator 1 mg/ml Salbutamol
Ventoline®, Lösning för nebulisator 2 mg/ml Salbutamol
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid
Suscard®, Buckaltablett 5 mg Glyceryltrinitrat
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA)
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Rogitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Rivastigmine Sandoz, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin
Rivastigmine Sandoz, Oral lösning 2 mg/ml Rivastigmin
Rivastigmin Stada, Kapsel, hård 1,5 mg Rivastigmin
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 6 mg Rivastigmin
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin
Radiogardase-Cs, Kapsel, hård 500 mg Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6)
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos Budesonid
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protaminsulfat Ebb, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Protamine sulphate LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab
Pravidel®, Kapsel, hård 5 mg Bromokriptinmesylat
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Polyvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea), Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin
Parlodel, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat
Oxibuprokain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) Oxibuprokainhydroklorid
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Olanzapine Glenmark Europe, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin
Oktreotid SUN, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidacetat
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 100 mikrogram oktreotid.
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Ocplex, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Karo Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin DAK, Resoriblett, sublingual 0,50 mg Glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Abcur, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat APL, Infusionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumtiosulfat AB Unimedic, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat
Natriumthiosulfat, Infusionsvätska, lösning 25 % Natriumtiosulfat
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin
Miacalcic, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid
Metalcaptase, Enterotablett 300 mg Penicillamin
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat
Lokelma, Pulver till oral suspension 10 g Natriumzirkoniumcyklosilikat
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K)
Kolsuspension, Oral suspension 150 mg/ml Medicinskt kol
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Kalciumfolinat STADA, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin
H-F Antidote gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 %
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol
Fomepizole Injection, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g/ml Fomepizol
Flumazenil hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil
Ditripentat-Heyl (DTPA), Injektionsvätska, lösning 1000 mg/5 ml Kalcium-dietylentriaminpentaacetat (Ca-DTPA)
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar
Diazepam-Lipuro, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/2 ml Diazepam
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam
Diazepam CF, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolen
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol
Calvive 1000, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktoglukonat
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Calcium-Sandoz®, Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml Kalciumglubionat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 500 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 10 % Kalciumglukonat
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
Calcium Gluconate Injection 10 %, Injektionsvätska, lösning 95 mg/ml Kalciumglukonat
Calcium folinate Sandoz, Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat
Budesonide Teva Pharma, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift
Antidotum Thallii-Heyl®, Kapsel, hård 500 mg Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein