Träffyta för direktlänk till innehåll

Mushroom brochure

Information on poisonous mushrooms in 29 different languages. The pictures and descriptions cover the most poisonous mushrooms in Sweden. Choose language on the right.

Information om giftsvampar på 29 olika språk. Bilder och beskrivningar på de farligaste giftsvamparna i Sverige. Välj språk i högerspalten.

 

 

   

 

Varningsaffisch / Warning poster
En affisch för utskrift med varning för giftsvamp i bild och text på engelska och arabiska

A print-out poster with a warning of poisonous mushrooms in images and text in English and Arabic

  

  

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur