Träffyta för direktlänk till innehåll

Svamp

Sammanfattning

I databasen finns för närvarande följande dokument om giftiga svampar:


Amatoxinhaltiga svampar (t ex vit flugsvamp och lömsk flugsvamp)

Gyromitrinhaltiga svampar (vissa murklor)

Isoxazolhaltiga svampar ( t ex röd flugsvamp och panterfläckig
flugsvamp)

Muskarinhaltiga svampar (t ex vissa trådskivlingar och vissa trattskivlingar)

Orellaninhaltiga svampar (vissa spindelskivlingar)

Psilocybinhaltiga svampar (t ex vissa slätskivlingar och brokskivlingar)


För att läsa dessa dokument: Klicka på respektive rubrik.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.