Antidotlager för Apoteket C W Scheele, Stockholm

Har 53 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Metalcaptase, Enterotablett 300 mg Penicillamin 2 100 tabletter Antidotskåp 1
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Antidotskåp 4
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Antidotskåp 20
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Antidotskåp 1
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Antidotskåp 2
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent 11 50 ml Frys 8
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter Antidotskåp 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 3 30 tabletter Antidotskåp 1
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Antidotskåp 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Antidotskåp 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg Kyl 8 12
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 3 15 kapslar Antidotskåp 1
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml Antidotskåp 2
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Antidotskåp 6
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 0 5 x 1 ml Kyl 8 2
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin 3 10 x 1 ml Kyl 8 2
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 9 Ampull, 5 x 20 ml Antidotskåp 6
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml Antidotskåp 2
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Kyl 8 3
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Antidotskåp 1
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 3 Injektionsflaska, 5 g Antidotskåp 2
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Kyl 8 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 6 2 x 100 mg Ormserum 2
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift 1 4 ml Ormserum 2
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 8 10 ml Ormserum 8
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 15 1 x 1 ampull Ormserum 15
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 20 1 ampull Ormserum 20
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 5 x 10 ml Ormserum 4
Polyvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea), Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 ampull ca 45 ml Ormserum 6
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 x 2 ampuller Ormserum 6
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 16 10 ml Ormserum 16
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 33 10 ml Ormserum 20
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 10 10 ml Ormserum 10
Tiger Snake Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 10 10 ml Ormserum 10
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 8 2
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 10 ml Kyl 8 8
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g Antidotskåp 1
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 3 5 x 5 ml Antidotskåp 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Antidotskåp 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Antidotskåp 1
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat 1 Ampull, 10 x 10 ml Antidotskåp 1
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Antidotskåp 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml Antidotskåp 5
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Antidotskåp 1
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat 1 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 8 1
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Antidotskåp 3
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) Antidotskåp 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml Antidotskåp 5
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 12 4 x 350 mg Antidotskåp 3