Antidotlager för Apoteket C W Scheele, Stockholm

Har 54 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Antidotskåp 1
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin 1 Ampull, 5 x 1 ml Antidotskåp 1
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent 10 50 ml Frys 8
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 5 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 2
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Kyl 1
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 10 ml Kyl 8
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Kyl 1
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat 1 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg Kyl 8
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 0 5 x 1 ml Kyl 2
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin 2 10 x 1 ml Kyl 2
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 8 10 ml Ormserum 8
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 10 10 ml Ormserum 10
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 6 2 x 100 mg Ormserum 2
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 x 2 ampuller Ormserum 6
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 16 10 ml Ormserum 16
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 33 10 ml Ormserum 20
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
Polyvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea), Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 ampull ca 45 ml Ormserum 6
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 15 1 x 1 ampull Ormserum 15
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 20 1 ampull Ormserum 20
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 5 x 10 ml Ormserum 4
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Rumstemperatur 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g Rumstemperatur 1
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Rumstemperatur 3
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) Rumstemperatur 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml För uppgift om aktuellt lager kontakta lagerhållaren. Rumstemperatur 2
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam 4 10 x 2 ml Rumstemperatur 4
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin 1 Blister, 112 kapslar Rumstemperatur 1
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg Rumstemperatur 3
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 3 30 tabletter Rumstemperatur 1
Metalcaptase, Enterotablett 300 mg Penicillamin 2 100 tabletter Rumstemperatur 1
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 3 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 3 15 kapslar Rumstemperatur 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 12 4 x 350 mg Rumstemperatur 3
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat 1 Ampull, 10 x 10 ml Rumstemperatur 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml Rumstemperatur 5
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Rumstemperatur 4
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml Rumstemperatur 5
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 9 Ampull, 5 x 20 ml Rumstemperatur 6
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 3 Injektionsflaska, 5 g Rumstemperatur 2
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Rumstemperatur 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Rumstemperatur 20
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter Rumstemperatur 1
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Rumstemperatur 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Rumstemperatur 1
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Rumstemperatur
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Rumstemperatur 2
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Rumstemperatur 6