Antidotlager för Apoteket C W Scheele, Stockholm

Har 53 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Rumstemperatur 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Rumstemperatur 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 15 1 x 1 ampull Ormserum 15
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Rumstemperatur 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Rumstemperatur 1
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 8 10 ml Ormserum 8
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent 10 50 ml Frys 8
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g Rumstemperatur 1
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 10 ml Kyl 8
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 3 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 33 10 ml Ormserum 20
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 x 2 ampuller Ormserum 6
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 3 Injektionsflaska, 5 g Rumstemperatur 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg Rumstemperatur 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Rumstemperatur 1
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam 4 10 x 2 ml Rumstemperatur 4
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg Kyl 8
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 9 Ampull, 5 x 20 ml Rumstemperatur 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Rumstemperatur
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Kyl 1
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Rumstemperatur 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Rumstemperatur 6
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 16 10 ml Ormserum 16
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 12 4 x 350 mg Rumstemperatur 3
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 10 10 ml Ormserum 10
Metalcaptase, Enterotablett 300 mg Penicillamin 2 100 tabletter Rumstemperatur 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Rumstemperatur 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 5 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Antidotskåp 1
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat 1 Ampull, 10 x 10 ml Rumstemperatur 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml Rumstemperatur 5
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) Rumstemperatur 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 3 30 tabletter Rumstemperatur 1
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin 2 10 x 1 ml Kyl 2
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 20 1 ampull Ormserum 20
Polyvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea), Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 ampull ca 45 ml Ormserum 6
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter Rumstemperatur 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Kyl 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml Rumstemperatur 5
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 0 5 x 1 ml Kyl 2
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin 1 Blister, 112 kapslar Rumstemperatur 1
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat 1 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 1
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 5 x 10 ml Ormserum 4
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 3 15 kapslar Rumstemperatur 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml För uppgift om aktuellt lager kontakta lagerhållaren. Rumstemperatur 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 6 2 x 100 mg Ormserum 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Rumstemperatur 3