Träffyta för direktlänk till innehåll

Kemiakuten

Sedan 1995 finns Kemiakuten på GIC. Kemiakuten är namnet på kemiindustrins (IKEM) nätverk för bra och enhetlig information och rådgivning vid kemikalieolyckor i Sverige. Kemiakuten når man via en speciell telefonlinje 020-99 60 00 (från utlandet +46-8-33 70 43) som räddningstjänst och andra inblandade kan utnyttja i en akut situation vid kemikalieolyckor. GIC ger där, förutom information om kemikaliers akuta hälsorisker och råd om första hjälpen, även uppgifter om kemikaliers miljörisker, sanering, rekommenderade brandsläckningsåtgärder mm. Dessa uppgifter förmedlas från produkternas säkerhetsdatablad, vilka de medverkande företagen tillställer GIC. Frågeställaren hänvisas vid behov vidare till expertis inom kemiindustrin för ytterligare information.

Kemiakuten ingår även i det europeiska ICE-projektet (ICE = Intervention in Chemical transport Emergencies) vilket är ett nätverk av nationella, jourbemannade informationscentraler i Europa. Via dessa nationella centraler är det möjligt att få information om produkter som förts in i Sverige från utlandet. Kommunikationen mellan olika ICE centraler i EU kontrolleras regelbundet med hjälp av två olika typer av övningar. ”Ring test” och “Sophisticated test”.

Verksamheten finansieras av kemiindustrins branschorganisation IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och drivs i nära samarbete med dem och MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.