Antidotlager för Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Har 51 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA Antidotförråd 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA Antidotförråd 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA Antidotförråd 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml IVA Antidotförråd 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA bassortiment 1
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 2 5 x 10 ml IVA Antidotförråd 2
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 30 Inhalator, 1 x 200 doser Akuten Katastroflager 5 väskor 10
Budesonide Teva Pharma, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosförpackning, 20 x 2 ml IVA bassortiment 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 18 40 g Katastrofförråd, akuten 1
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 10 ml IVA Antidotförråd kylskåp 8
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml IVA bassortiment 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g IVA Antidotförråd 3
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 1 5 x 5 ml IVA Antidotförråd 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA Antidotförråd 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg IVA Antidotförråd 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA Antidotförråd 1
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam 4 10 x 2 ml IVA bassortiment 4
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 4 1 x 40 mg IVA Antidotförråd kylskåp 8
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml IVA Antidotförråd 2
Flumazenil hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml IVA bassortiment 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 2 Ampull, 5 x 20 ml IVA Antidotförråd 6
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) IVA Antidotförråd kylskåp 1
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml IVA Antidotförråd 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA Antidotförråd 6
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin 1 Ampull, 5 x 1 ml IVA Antidotförråd 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml IVA Antidotförråd 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml IVA Antidotförråd 1
Lokelma, Pulver till oral suspension 10 g Natriumzirkoniumcyklosilikat 1 Dospåse, 30 stycken (PET/Al/LLDPE) IVA Antidotförråd 1
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat 1 Burk, 100 g IVA Antidotförråd 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml IVA Antidotförråd 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml IVA Antidotförråd 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml IVA Antidotförråd 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA Antidotförråd kylskåp 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA bassortiment 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml IVA Antidotförråd 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 5 Injektionsflaska, 1 x 50 ml IVA bassortiment 5
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 1 Sprayflaska, ca 200 doser IVA bassortiment 1
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml IVA bassortiment kylskåp 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter IVA Antidotförråd 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter IVA Antidotförråd 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st IVA Antidotförråd 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA Antidotförråd 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos Budesonid 30 Inhalator, 200 doser Akuten Katastroflager 5 väskor
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml IVA Antidotförråd 5
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid 1 Burk, 100 tabletter IVA Antidotförråd 1
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 2 5 x 1 ml IVA Antidotförråd kylskåp 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA bassortiment 1
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin 1 Blister, 112 kapslar IVA Antidotförråd 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 2 5 x 1 ml IVA Antidotförråd 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 3 2 x 100 mg IVA Antidotförråd kylskåp 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st IVA Antidotförråd 3