Antidotlager för Sunderby sjukhus, Sunderbyn

Har 55 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 80 Injektionsflaska, 1 x 10 ml IVA 40
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 3 Ampull, 5 x 1 ml IVA 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 8 Ampull, 10 x 1 ml IVA/Akutmott 1
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 15 Injektionsflaska, 20 ml IVA/Akutmott 20
Calciumfolinat Ebewe, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 6 Injektionsflaska, 5 ml Akuten
Calciumfolinat Ebewe, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 3 Injektionsflaska, 10 ml Akuten 8
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml Akuten 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 7 20 x 10 ml IVA 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 2 Plaströr, 20 tabl Akuten 2
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 25 g Akuten 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 14 Plastflaska, 50 g Akuten 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g Akuten 2
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg Modul A 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Akuten 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 6 1 x 40 mg HIA avd 47 12
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 3 5 x 5 ml Akuten 2
Etanol APL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 99,5 % v/v Etanol 1 Ampull, 10 x 10 ml Akuten 4
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 4 Ampull, 5 x 5 ml IVA 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 6 Ampull, 5 x 20 ml IVA 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 2 Burk, 75 g Akuten 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) IVA kyl 3
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml IVA 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 10 Flaska, 500 ml IVA 6
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Akuten 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 6 Ampull, 5 x 1 ml IVA 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 2 Flaska, 60 ml Akuten 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg Akuten 3
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 4 Flaska, 300 ml Akuten 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 2 Flaska, 1000 ml Akuten 1
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin 1 Ampull, 10 x 10 ml Akuten 1
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 3 Ampull, 5 x 1 ml IVA kyl 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 4 Ampull, 10 x 1 ml IVA 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 2 Ampull, 10 x 10 ml Akuten 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 8 Injektionsflaska, 1 x 50 ml IVA 5
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 4 Sprayflaska, ca 200 doser IVA 1
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 6 Sprayflaska, ca 200 doser Akuten 1
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 20 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVA
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 30 tabletter IVA 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 4 30 tabletter IVA 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter IVA 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st IVA 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 3 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml IVA 1
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser Akuten 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 6 Ampull, 10 x 2 ml Akuten 5
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid 2 Burk, 100 tabletter Akuten 1
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin 5 5 x 1 ml IVA 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g Avd 63 njurmed 1
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat 1 Ampull, 5 x 1 ml IVA kyl 1
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 3 15 kapslar Akuten 1
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 1 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Akuten 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Akuten 1
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift 2 4 ml IVA kyl 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st IVA 3