Antidotlager för Piteå sjukhus, Piteå

Har 38 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 50 Injektionsflaska, 1 x 10 ml IVAK 40
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml IVAK 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 1 5 x 5 ml IVAK 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 3 Ampull, 10 x 1 ml IVAK 1
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 5 Injektionsflaska, 20 ml IVAK 20
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 25 Injektionsflaska, 20 ml OP 20
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 6 Inhalator, 1 x 200 doser IVAK 10
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 6 Injektionsflaska, 5 ml IVAK
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml IVAK 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 1 Plaströr, 20 tabl IVAK 2
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 6 25 g IVAK 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 10 Plastflaska, 50 g IVAK 3
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 10 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVAK
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVAK 2
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg IVAK 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 2 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVAK 1
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 1 5 x 5 ml IVAK 2
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 2 Burk, 75 g IVAK 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) IVAK 3
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml IVAK 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVAK 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 3 Ampull, 5 x 1 ml IVAK 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 2 Flaska, 60 ml IVAK 1
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml IVAK 3
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin 1 Ampull, 10 x 10 ml IVAK 1
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 3 Glasampull, 10 x 1ml IVAK 1
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Glasampull, 10 x 1ml OP 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 1 Ampull, 10 x 10 ml IVAK 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 8 Injektionsflaska, 1 x 50 ml IVAK 5
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 5 Sprayflaska, ca 200 doser IVAK 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st IVAK 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVAK 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 3 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml IVAK 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 2 Ampull, 10 x 2 ml IVA 5
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin 1 5 x 1 ml IVAK 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 2 Burk, 450 g IVAK 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 2 5 x 1 ml IVAK 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg IVAK 2