Nitroglycerin Karo Pharma

Produktnamn:
Nitroglycerin Karo Pharma
Substans:
Glyceryltrinitrat
Användning som antidot:

Kärlvidgande och blodtryckssänkande.

Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Styrka:
5 mg/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Adrenalin, Ergotamin, Fenylpropanolamin, Klonidin, Metylfenidat, MAO-hämmare, Modafinil, Sumatriptan, Triptaner,

Företag:
Karo Pharma AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
19890609000055
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Injektionsflaska, 10 x 5 ml 1 Ingen särskild temperaturbegränsning 018721
Injektionsflaska, 10 x 10 ml Ingen särskild temperaturbegränsning 018739
Injektionsflaska, 1 x 5 ml 10 Ja Ingen särskild temperaturbegränsning 054351

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Akademiska sjukhuset Uppsala Akuten, avsedd plats för antidoter i stora läkemedelsrummet 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Avesta lasarett Avesta Avd 3 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Falu lasarett Falun IVA 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Karlskoga lasarett Karlskoga IVA 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Lindesbergs lasarett Lindesberg IVA 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Norrlands Universitetssjukhus Umeå Umeå Akuten 1 Injektionsflaska, 10 x 5 ml
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg Akuten 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus Göteborg Akuten 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset Göteborg Akuten 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Sollefteå sjukhus Sollefteå IVA läkemedelsrum 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Södertälje Sjukhus AB Södertälje Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Universitetssjukhuset Örebro Örebro Akuten 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Västmanlands sjukhus, Västerås Västerås Antidotförrådet 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml
Östersunds sjukhus Östersund Akuten 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml