Träffyta för direktlänk till innehåll

Botulism

Födoämnesrelaterad botulism

Botulism är en mycket allvarlig men också väldigt ovanlig förgiftning (<1 fall per år i snitt i Sverige). Den orsakas av gifter som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Bakterien är inte ovanlig, men för att den ska producera giftet krävs en syrefri miljö. Giftet förstörs vid upphettning till 100º C i 10 minuter. Många tror att man kan få botulism t.ex. om man äter av en gammal öppnad sillburk, men detta är bara en myt. Botulism har ingen koppling till passerat utgångsdatum. Flertalet fall beror på felaktig framställning av mat, ofta fisk.

Symtom

Kommer vanligen efter 12-36 timmar. Symtomen orsakas av muskelförlamning och kan yttra sig som svaghet, sluddrigt tal, stora pupiller, muntorrhet, dubbelseende, sväljningssvårigheter och hängande ögonlock. I senare skede kan allvarligare symtom som t.ex. andningsförlamning tillstöta. Ring Giftinformation vid symtom som kan bero på botulism. Förgiftningen kan vara livshotande och sjukhus ska uppsökas omgående.

 

Spädbarnsbotulism

Spädbarnsbotulism är ännu ovanligare än födoämnesrelaterad botulism, och ger normalt inte lika allvarliga symtom. Den beror på att bakterien Clostridium botulinum förökat sig i tarmen hos spädbarn, på grund av att dessa ännu inte hunnit utveckla en naturlig flora av skyddande tarmbakterier. Spädbarnsbotulism drabbar framförallt barn yngre än 6 månader, sedan minskar risken betydligt. Bland de ytterst få fall som finns registrerade har några haft kopplingar till honung. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man för säkerhets skull inte ger honung till barn yngre än ett år. Om man ändå råkat göra det är risken extremt liten. Symtom debuterar efter 3-30 dagar och börjar ofta med förstoppning. Senare tillkommer muskelsvaghet som t.ex. nedsatt sugkraft vid amning, och hängande ögonlock. Symtomen kan av flera skäl vara svåra att härleda till botulism, men är sådana att man normalt ändå söker läkare för dem. Kontakta/uppsök läkare/sjukhus vid misstanke om spädbarnsbotulism.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare