Träffyta för direktlänk till innehåll

Kemikalier

Förgiftningsrisker - barn

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Ofta kommer barnen åt produkterna när de används. De flesta tillbuden med hushållskemikalier är relativt oskyldiga, och om barnet smakar på till exempel schampo eller handdiskmedel räcker det oftast med att ge lite dryck.

Det finns dock hushållsprodukter som innebär allvarlig risk, även om barnet fått i sig en liten mängd. Särskilt farliga är frätande kemikalier, som ammoniak, kaustik soda (lut), propplösare, vissa syror, ättika (24 %) och avkalkningsmedel. De kan snabbt ge frätskador. Andra vanliga och riskabla produkter är lösningsmedel och bränslen av petroleumtyp, som tändvätska, lacknafta, lampolja, bensin och fotogen. De kan lätt glida ner i luftvägarna och orsaka en kemisk lunginflammation. När det gäller dessa kemikalier är det viktigt att snabbt vidta rätt åtgärd, och ofta behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus.

Tänk på

  • att förvara alla farliga hushållskemikalier oåtkomligt för barn, helst inlåsta.
  • att låta kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar för att undvika förväxling.
  • att hålla uppsikt över produkterna när de används, och att ställa undan dem när du lämnar platsen, även om det bara är tillfälligt.
  • att läsa varningstexten på förpackningen.
  • att barnskyddande förpackningar inte är helt ”barnsäkra”.
  • att vissa kemikalier är så farliga att barnfamiljer helt bör undvika att ha dem hemma, till exempel kaustik soda (lut), propplösare och starka syror.

Under rubriken Kemiska produkter hittar du mer uppgifter om vanliga kemikalier i hemmet.

Om du vill veta mer om vad symbolerna på kemiska produkter betyder - se Kemikalieinspektionens information om märkning och farosymboler.

Identifiering av kemiska produkter

Olika produkter innebär olika risker och innehållet kan variera mycket i produkter med samma användningsområde. Det är därför viktigt att personalen på Giftinformationscentralen får veta vilken produkt det gäller om du ringer om en olycka med en kemisk produkt. För att vi ska hitta rätt produkt behöver du uppge produktnamn och tillverkare. Om du behöver åka till sjukhus är det en god idé att ta en bild på produkten eller ta med förpackningen.

UFI-kod

Numera kan också en så kallad UFI-kod användas för att identifiera rätt produkt. Sedan januari 2021 ska kemiska produkter som innehåller kemikalier som är skadliga för hälsan vara märkta med en UFI-kod. UFI står för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier) och är en 16 tecken lång unik kod som kan ge Giftinformationscentralen tillgång till viktig information om produktens innehåll. UFI-koden innehåller siffror och bokstäver grupperade i fyra block som hålls åtskilda med bindestreck. Framför koden hittar du alltid förkortningen ”UFI”.
UFI-koder förekommer dock inte på etiketter för kosmetiska produkter som hårfärgningsmedel, tvål eller hudkräm och inte heller i läkemedel, eftersom de omfattas av andra lagar. Under en övergångsperiod (fram till år 2025) kan det förekomma kemiska produkter på marknaden utan UFI på etiketten.

Du kan läsa mer om UFI på Europeiska Kemikaliemyndighetens (ECHA:s) webbplats: Därför är UFI-koden viktig för alla - Poison Centres (europa.eu)

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare