Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för frätande propplösare

Handfat med kran i ett badrum.

© Fancy/Johnér

Frätande propplösare innehåller ofta starkt basiska ämnen som natrium- eller kaliumhydroxid och kallas ibland för kaustiksoda eller lut.

Det är viktigt att agera snabbt vid olyckor med propplösare. Stänk i ögat, spill på huden eller om ett barn smakar på propplösare kan leda till allvarliga och bestående frätskador i ögon, på hud eller i mun och matstrupe. Även små mängder kan leda till svåra skador.

Många olyckstillbud inträffar också när någon gör rent avloppet och andas in dimma eller damm från produkten. Oftast räcker det med frisk luft och vila efteråt men får du kraftiga symtom från luftvägarna som hosta eller om det känns tungt att andas ska du kontakta Giftinformationscentralen.

Se första hjälpen råd för alkali om olyckan är framme.

Tänk på att

  • läsa informationen på förpackningen och följa bruksanvisningen 
  • förvara propplösare i ursprungsförpackningen och utom räckhåll för barn, helst i ett låst skåp 
  • barnskyddande förpackningar aldrig är helt ”barnsäkra”!
  • vara försiktig med spill
  • det finns säkrare alternativ som vaskrensare och rensvajer

Här finns ett informationsblad som tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare