Varning för ättiksyra

Ättika 24 % för hushållsbruk är starkt frätande. I hemmet används ättiksyra huvudsakligen till matinläggningar, men även vid avkalkning och ogräsbekämpning.

Ättiksyra används också i diverse "huskurer" som till exempel i öppna kärl för att dra åt sig blomflugor. Om någon av misstag råkar dricka av detta, eller får ättika i ögonen, innebär det risk för frätskador. Om man vill använda ättika kan man späda den med 3 delar vatten. Ett annat beprövat knep mot bananflugor är en blandning av vinäger, vatten och diskmedel. Den lösningen är inte frätande och därför betydligt mindre farlig om ett barn råkar smaka på den!

Tänk på att det är viktigt att förvara ättika 24 % oåtkomligt för småbarn och att hantera produkten med försiktighet.

Se första hjälpen råd för syror om olyckan är framme. 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur