Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för ättiksyra

Ättika 24 % för hushållsbruk är starkt frätande. I hemmet används ättiksyra huvudsakligen till matinläggningar, men även vid avkalkning och ogräsbekämpning.

Ättiksyra används också i diverse huskurer som till exempel i öppna kärl för att dra åt sig blomflugor. Om någon av misstag råkar dricka av detta, eller får ättika i ögonen, innebär det risk för frätskador. Om man vill använda ättika kan man späda den med 3 delar vatten. Ett annat beprövat knep mot bananflugor är en blandning av vinäger, vatten och diskmedel. Den lösningen är inte frätande och därför betydligt mindre farlig om ett barn råkar smaka på den!

Tänk på att det är viktigt att förvara ättika 24 % oåtkomligt för småbarn och att hantera produkten med försiktighet.

Se första hjälpen råd för syror om olyckan är framme. 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare