Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för tändvätskor

Grill med eldsflammor

© Johnér

Låt inte grillfesten sluta på akuten

Många olyckstillbud då barn smakar på tändvätska inträffar under sommarhalvåret då man är utomhus och grillar. Tändvätska är en petroleumprodukt, som vid nedsväljningen lätt kan glida ner i luftvägarna.
Ett barn som får i sig en sådan produkt kan reagera med hosta, andningspåverkan och slöhet. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Om barnet har smakat på tändvätska och är helt opåverkat kan man ge något fett till exempel lite grädde eller gräddglass. Hostar eller kräks barnet ska man åka in till sjukhus.

Förhindra att olyckan sker

Det är vanligt att barn kommer åt flaskan med tändvätska när den står framme vid grillen. Även om man vet att den ska förvaras utom räckhåll för barn glömmer man lätt att ställa tillbaka den efter att man har tänt grillen.

Den här typen av produkter har förpackningar med barnskyddande förslutning men då många barn klarar av att öppna sådana lock måste man också tänka på att alltid förvara förpackningen barnsäkert.
Det finns många alternativ till den riskabla tändvätskan, till exempel tändblock, tändgelé samt skorstenständare och elektriska grilltändare.

Tänk på:

  • Att inte lämna tändvätskor obevakade när småbarn finns i närheten.
  • Att alltid skruva åt locket efter varje användning, men kom också ihåg att barn ibland lyckas få upp barnskyddande lock.
  • Att det finns andra metoder för grilltändning som är mindre farliga.

Här kan du se ett inslag om tändvätska som tidigare visats på SVT:s Anslagstavlan. Filmen har tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare