Antidotlager för Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Har 45 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 10 Injektionsflaska, 20 ml IVA 20
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g IVA 1
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 3 Injektionsflaska, 10 ml IVA 8
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml IVA 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 2 Plaströr, 20 tabl IVA 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g IVA 3
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 1 5 x 5 ml IVA 1
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g AKM 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA 2
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 2 12 x 20 mg IVA 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 4 1 x 40 mg IVA 12
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml IVA 2
Flumazenil B. Braun, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Glasampull, 5 x 5 ml IVA 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 2 Ampull, 5 x 20 ml IVA 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g IVA 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 2 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) IVA 3
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 4 Ampull, 5 x 1 ml IVA 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml IVA 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg IVA 3
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml IVA 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml IVA 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 6 Ampull, 5 x 10 ml IVA 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 3 Ampull, 10 x 10 ml IVA 5
Nitroglycerin BioPhausia, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat 1 Injektionsflaska, 10 x 5 ml IVA 1
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 1 Sprayflaska, ca 200 doser IVA 1
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidaceat 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml IVA 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter IVA 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 30 tabletter IVA
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st IVA 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml IVA 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml IVA 5
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin 2 5 x 1 ml IVA 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA 1
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 1 15 kapslar IVA 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml IVA 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 0 2 x 100 mg IVA 2
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift 3 4 ml IVA 2