Antidotlager för Skånes universitetssjukhus, Lund, Lund

Har 66 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Akutavd. o Intermediärvård 4
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 1 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Akuten 4
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml barn akut 4
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Akutavd. o Intermediärvård 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml Akutavd. o Intermediärvård 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 5 5 x 5 ml IVA 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 5 Injektionsflaska, 20 ml Akutavd. o Intermediärvård 20
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 15 Injektionsflaska, 20 ml Akuten 20
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 1 5 x 10 ml Akuten 1
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 5 Inhalator, 1 x 200 doser Akuten 10
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 5 ml Akutavd. o Intermediärvård
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml Akuten 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 2 Plaströr, 20 tabl Akutavd. o Intermediärvård 2
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 10 25 g Akuten 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g Akutavd. o Intermediärvård 3
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 8 Plastflaska, 50 g Akuten 3
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 2 5 x 5 ml Neontal 94 2
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 1 5 x 5 ml BUS IVA 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 6 Injektionsflaska, 5 g Akuten 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Barnhjärtcentrum 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Akutavd. o Intermediärvård 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg Akutavd. o Intermediärvård 12
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml Akutavd. o Intermediärvård 2
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 11 Ampull, 5 x 20 ml Akutavd. o Intermediärvård 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Akutavd. o Intermediärvård 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Akutavd. o Intermediärvård 1
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Akutavd. o Intermediärvård 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 2 Ampull, 5 x 1 ml Akutmott (Basförråd) 5
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml Akutavd. o Intermediärvård 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 0 Flaska, 60 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml Akutavd. o Intermediärvård 3
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3,7 4 x 350 mg Akutavd. o Intermediärvård 3
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 2 Flaska, 300 ml Akuten 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml Akuten 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Akutavd. o Intermediärvård 2
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin 1 Ampull, 10 x 10 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 1,6 Ampull, 5 x 1 ml Akutavd. o Intermediärvård 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 2 Ampull, 10 x 1 ml Akuten 1
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat 1 Ampull, 10 x 10 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 10 Ampull, 10 x 10 ml Akuten 5
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 2 Ampull, 10 x 1 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 5 Injektionsflaska, 1 x 50 ml Akutavd. o Intermediärvård 5
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml Onk 86 hö 1
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 30 tabletter Akutavd. o Intermediärvård 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter Akutavd. o Intermediärvård 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter Akutavd. o Intermediärvård 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Akuten 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Akutavd. o Intermediärvård 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st HIA 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 1 Ampull, 5 x 5 ml Akutavd. o Intermediärvård 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 5 Inhalator, 200 doser Akuten 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser Akutavd. o Intermediärvård (basförråd) 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml Akutavd. o Intermediärvård 5
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid 1 Burk, 100 tabletter Inf 74, KK 49, Barn 62 1
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g Akutavd. o Intermediärvård 1
Rogitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 2 5x1 ml Akutavd. o Intermediärvård 2
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 1 15 kapslar Akutavd. o Intermediärvård 1
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 1 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Akuten 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Akutavd. o Intermediärvård 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg Akutavd. o Intermediärvård 2
Voraxaze BTG, Pulver till injektionsvätska, lösning 1000 Enheter Glukarpidas 4 1 ampull (1000 enheter) Barnonkologen avd 64
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Akutavd. o Intermediärvård 3