Antidotlager för Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Har 56 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Ampull, 5 x 5 ml Medimaten 3
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g Medimaten 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 2 Ampull, 5 x 1 ml Medimaten 5
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 10 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVA/Medimaten
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA 6
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA 2
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 5 Injektionsflaska, 1 x 50 ml HIA 5
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 4 12 x 20 mg COP 3
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Akutmottagningen 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Akutmottagningen 1
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 5 Sprayflaska, ca 200 doser Akutmottagningen 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 4 Ampull, 10 x 10 ml Akutmottagningen 5
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Akutmottagningen 1
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam 8 10 x 2 ml Akutmottagningen 4
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin 1 Blister, 112 kapslar Akutmottagningen 1
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml Akutmott, antidotskåp (kyl)/IVA 2
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Akutmott, antidotskåp (kyl) 4
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg Akutmott, antidotskåp (kyl) 2
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 6 1 x 40 mg Akutmott, antidotskåp (kyl) 8
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 10 ml Akutmott, antidotskåp (kyl) 8
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Ampull, 5 x 1 ml Akutmott, antidotskåp (kyl) 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st Akutmott, antidotskåp (kyl) 1
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat 1 Burk, 100 g Akutmott, antidotskåp 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 15 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) Akutmott, antidotskåp 3
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin 1 10 x 1 ml Akutmott, antidotskåp 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g Akutmott, antidotskåp 2
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Akutmott, antidotskåp 2
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml Akutmott, antidotskåp 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g Akutmott, antidotskåp 1
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Akutmott, antidotskåp 3
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 30 tabletter Akutmott, antidotskåp 1
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 2 5 x 10 ml Akutmott, antidotskåp 2
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml Akutmott, antidotskåp 1
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml Akutmott, antidotskåp 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 8 Plastflaska, 50 g Akutmott, antidotskåp 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 4 Ampull, 5 x 20 ml Akutmott, antidotskåp 6
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml Akutmott, antidotskåp 2
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter Akutmott, antidotskåp 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml Akutmott, antidotskåp 1
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 1 5 x 5 ml Akutmott, antidotskåp 2
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 2 15 kapslar Akutmott, antidotskåp 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg Akutmott, antidotskåp 3
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 4 5 x 5 ml Akutmott, antidotskåp 2
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 30 tabletter Akutmott, antidotskåp
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml Akutmott, antidotskåp 5
Kolsuspension, Oral suspension 150 mg/ml Medicinskt kol 10 Plastflaska, 100 ml Akutmott, antidotskåp 10
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 2 Plaströr, 20 tabl Akutmott, antidotskåp 2
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Akutmott, antidotskåp 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser Akutmott, antidotskåp 2
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 2 Flaska, 60 ml Akutmott, antidotskåp 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 2 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Akutmott, antidotskåp 1
Lokelma, Pulver till oral suspension 10 g Natriumzirkoniumcyklosilikat 1 Dospåse, 30 stycken (PET/Al/LLDPE) Akutmott, antidotskåp 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 2 5 x 1 ml Akutmott, antidotskåp 2
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin 1 Ampull, 5 x 1 ml Akutmott, antidotskåp 1
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin 1 Ampull, 5 x 1 ml Akutmott, antidotskåp 1
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 4 Ampull, 10 x 1 ml Akuten/IVA 1