Trattskivlingar och trådskivlingar

Clitocybe- och Inocybe-arter

Svamparna är giftiga!

Vissa trattskivlingar och trådskivlingar innehåller ett gift (muskarin) som påverkar nervsystemet.

Symtom kommer vanligen snabbt, ofta efter ½ - 2 (-4) timmar och kan vara illamående, ont i magen, kräkningar och diarré. Typiska symtom är också svettningar samt ökat saliv- och tårflöde. Även yrsel och huvudvärk förekommer. Förtäring av större mängd kan ge allvarligare symtom. Dessa symtom är inte livshotande men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon har fått i sig av svampen

  • Förtäring av ett par små svampar eller 2-3 sockerbitsstora bitar av en större svamp behöver inte åtgärdas.
  • Vid förtäring av större mängd eller vid symtom, ring Giftinformation för råd om vad som ska göras.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

Bilderna kommer från Svampguiden

För fler bilder samt information om växtplats, utbredning med mera se deras webbplats.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur