Träffyta för direktlänk till innehåll

Toppig giftspindling

Cortinarius rubellus

Svampen är mycket giftig!

Toppig giftspindling innehåller ett gift (orellanin) som skadar njurarna.

Symtom kommer sent, i regel efter 2 - 7 dygn. Symtomen kan vara illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen samt törst. Urinmängderna kan vara både större och mindre än normalt. I svåra fall kan förgiftningen ge bestående njurskador.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon har fått i sig av svampen

  • Förtäring av en smakbit (» sockerbit) behöver ej åtgärdas.
  • Vid förtäring av mer än en smakbit ge medicinskt kol. Till sjukhus.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.
  • Om svampen kan ha ätits som måltid, ring Giftinformation för råd om vad som ska göras.

Bilderna kommer från Svampguiden

För fler bilder samt information om växtplats, utbredning med mera se deras webbplats.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur