Träffyta för direktlänk till innehåll

Stenmurkla

Gyromitra esculenta

Svampen är giftig!

Stenmurkla innehåller ett gift (gyromitrin) som kan orsaka förgiftning, särskilt om svampen äts rå eller otillräckligt förvälld.

Symtom kommer oftast efter 5 - 8 timmar. Av stenmurklans gift kan man bli illamående, få magont, kräkningar och diarré. Även symtom från nervsystemet kan förekomma såsom yrsel, matthet och dubbelseende. I allvarliga fall kan sönderfall av röda blodkroppar (hemolys), lever- och njurskador tillstöta. Förgiftningens förlopp är oftast godartat men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon har fått i sig av svampen

  • Förtäring av 2-3 sockerbitsstora bitar svamp behöver inte åtgärdas.
  • Vid förtäring av större mängd eller vid symtom, ring Giftinformation för råd om vad som ska göras.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare