Träffyta för direktlänk till innehåll

Loperamid

Tabletter mot diarré som innehåller loperamid kan innebära risk för förgiftning vid överdosering eller om ett barn kommer åt dem. Spädbarn är särskilt känsliga. Symtom kan vara små pupiller, slöhet och vid svåra förgiftningar även andningspåverkan.

  • Ring Giftinformation för råd vid överdosering, eller om ett barn kommit åt dem.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare