Träffyta för direktlänk till innehåll

Medel mot huvudlöss

Vissa medel mot huvudlöss är läkemedel och innehåller medicinskt aktiva ämnen, till exempel disulfiram. Andra produkter är baserade på silikonolja, mineralolja eller andra ämnen som kväver eller torkar ut lössen.  Förtäring av mindre mängd är i de flesta fall ofarlig. Irriterande ämnen kan ingå.

  • Ring Giftinformation om ett barn fått i sig en större mängd (mer än en klunk/tesked) eller har symtom.
  • Vid ögonstänk, skölj med rinnande vatten i minst 5 minuter (gärna längre om det är en oljebaserad produkt). Om symtom kvarstår, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare